dimecres, 18 d’abril de 2012

CLASSE 10

INDICADORS DE PROFUNDITAT
Aquesta és una manera de representar volums i espais aprofitant els canvis sensorials; impresions visuals que acompanyen la nostra percepció.

PROFUNDITAT PER CONTINUITAT DEL CONTORN
L’objecte dibuixat amb el contorn complert amaga i eclipsa el que està per darrera.
Aquest indicador de profunditat és molt limitat per transmetre aquesta sensació, és a dir, que per si mateix semblaria que els objectes dibuixats són retalls de cartolina un sobre l’altre (veure les figures 1 i 4).
No obstant obtindrem més sensació de profunditat i de separació si ho combinem amb d’altres indicadors com profunditat ambiental, canvi de textura, variant el gruix de línia (figura 2), profunditat amb ombres (figura 3), etc.
El contorn que està per devant eclipsa el que està pel darrera d’aquesta manera els contorns no arriban a tocar-se (figura 4.1) Fixeu-vos que ni el contorn del campanar ni la seva textura arriba a tocar la teulada.
Extret del llibre Dibujo y proyecto. F.Ching. Ed. GG


PROFUNDITAT PER DIMENSIÓ
Es refereix a la reducció aparent del tamany  que experimenta un objecte quan s’allunya de nosaltres.
La lectura de les diferències de tamany  amb que es calcula la profunditat en un dibuix es basa en el coneixement de les dimensions dels objectes, aquest hauran de ser semblants com són les figures humanes (figura 5), fanals, arbres (figura 6), cases (figura7) etc.

Extret del llibre Dibujo y proyecto. F.Ching. Ed. GG


PROFUNDITAT PER PERSPECTIVA LINIAL.
És la convergència aparent  de les rectes paralel.les cap a un punt de fuga comú a mesura que s’allunya de l’espectador (figura 8). La profunditat per perspectiva linial afecta directament a les profunditats per dimensió i textura.
Extret del llibre Dibujo y proyecto. F.Ching. Ed. GG


PROFUNDITAT AMBIENTAL
És la dissipació progressiva dels matissos, tons i contrastos degut al distanciament dels objectes respecte de l’observador. (figures 9 i 10)
Per allunyar objectes en el dibuix s’ha de:
-Dissipar colors
-Moderar tons
-Suavitzar contrastos
Per apropar-los:
-Saturar colors
-Enfosquir tons
-Accentuar contrastos
Extret del llibre Dibujo y proyecto. F.Ching. Ed. GG


PROFUNDITAT AMB INDEFINICIÓ
És la introducció de formes i contorns ambigus en tots els plans de visió (els que estan més aprop i els que estan més lluny) excepte aquell que enfoca la mirada. Tot i que no és el mateix, és proper a la profunditat ambiental.
És important que al dibuixar l’objecte “enfocat” aquest tingui les seves línies ben definides i les altres formes es dibuixin de forma indefinida mitjançant un traç dèbil, a punts, discontinu, elidint contorns etc. (figures 11, 12, 13)

Extret del llibre Dibujo y proyecto. F.Ching. Ed. GG


PROFUNDITAT PROGRESSIVA PER TEXTURES
És l’augment progressiu  de la densitat d’una textura superficial quan s’allunya de l’observador. (Figures 14 i les pedretes del terre de la 15). Per veure com es representa en el dibuix veure la classe 08.
Extret del llibre Dibujo y proyecto. F.Ching. Ed. GG

PROFUNDITAT AMB VARIACIÓ D’ESCALA DE TEXTURA
La magnitut del canvi assenyala la distància entre els objectes. Per exemple en la figura 15.1 hi ha un salt brusc de les primeres fulles fins l’arbre més llunyà. En canvi les fulles de l’herba canvien més progressivament ; fixeu-vos que hi ha una franja blanca entre textures per accentuar la llunyania.
Extret del llibre Dibujo y proyecto. F.Ching. Ed. GG


PROFUNDITAT PER OMBRES
El canvi fort de lluminositat indica un canvi de pla i la utilització de tons constrastats.
Com més separació  entre els objectes més gran és el contrast (figura 16)
Mentres que un canvi rotund de tonalitat representa el contorn o el límit (figura 17 i 18),
una transició paulatina en la lluminositat es percep com a corba o rodonitat. (Figura 19).
Fixeu-vos com en la figura 17 una gran superfície fosca indica el canvi de pla de la paret a la porta. Mentres que dintre de la porta hi ha petits canvis d’ombra que indica les diferents fustes de la porta.

Extret del llibre Dibujo y proyecto. F.Ching. Ed. GGDEURES D'AQUEST TEMA
1. Amb aquesta imatge apliqueu els conceptes de la profunditat per continuitat de contorn, ambiental i ombres.


2. A partir d’aquesta foto feu un dibuix aplicant els conceptes de la profunditat ambiental i textures.


3. A partir d’aquesta foto feu un dibuix aplicant els conceptes de la profunditat amb indefinició i textures.


4. A partir d’aquesta foto feu un dibuix aplicant els conceptes de la profunditat amb indefinició (indefinició sobre la porta) i textures


5. A partir d’aquesta foto feu un dibuix aplicant els conceptes de la profunditat per ombres i ambiental.